Thiết kế mạch in

1. Thiết kế mạch in

Trong bài này, chúng ta hãy thiết kế mạch điện dao động dùng IC LM555 (Hình 2.1) sau đây bằng phần mềm trên máy tính hoặc thiết kế bằng tay.

1.1 Sơ đồ bố trí linh kiện

Sau khi thiết kế mạch in trên máy tính xong, ta được kết quả như sau (Hình 2.2).

1.2 Sơ đồ mạch in

Dưới đây là sơ đồ mạch in (Hình 2.3)

Hiện nay trong giới sinh viên và làm nghề có rất nhiều cách vẽ để tạo mạch in đẹp như:

  • In lụa.
  • Vẽ tay bằng bút lông.
  • Vẽ tay bằng cọ sơn.
  • Chụp tia cực tím bằng chất cảm quang.
  • In vi tính mực laser trên giấy láng, rồi ủi nóng lên mạch in cho mực từ giấy dính qua bản đồng, rửa bằng nước cho giấy tróc ra.