Thực hành gia công cao tốc HSM 3D Solidcam 2020

Các Chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng các chiến lược Gia công tốc độ cao (HSR / HSM) của SolidCAM, 3D để gia công chi tiết như dưới.


• Gia công thô (HSR_HMP_target)
Thao tác Roughing HM này xác định phần gia công đường viền của lõi khuôn.
Dao ngón Ø20 mm (0,75 in) được sử dụng cùng với Bước xuống 5 mm (0,2 in).
Để gia công các khu vực bên ngoài và bên trong, tùy chọn Constant được chọn cho loại Bước xuống và tùy chọn xoắn ốc HM được chọn cho Stepover. Một dung sai gia công 0,3 mm (0,012 in) vẫn còn trên các bề mặt cho các Chu trình bán tinh và tinh HSM tiếp theo.
• Gia công vét thô (HSR_RestR_target)
Chu trình gia công thô HSR Rest này xác định loại bỏ vật liệu không được gia công còn lại sau thao tác trước đó và sử dụng Dao phay cầu Ø12 mm (0,4844 in). Bước xuống 2 mm (0,08 in) được chỉ định cùng với lượng dư gia công tương tự như trong Chu trình gia công thô trước đó.
• Bán tinh (HSM_Lin_target)
Chu trình gia công tuyến tính HSM này xác định bán tinh. Một Dao phay cầu Ø10 mm (0,4063 in) được sử dụng và Bước 2 mm (0,08 in) được chỉ định. Tùy chọn Fillet bổ sung các bo tròn ảo để làm mịn đường dẫn dao ở các góc và dung sai gia công 0,1 mm (0,004 in) vẫn còn trên các bề mặt cho các Chu trình hoàn thiện HSM tiếp theo.

Video hướng dẫn:


• Bán tinh các góc(HSM_RM_target)
Chu trình gia công HSM Rest này xác định bán hoàn thiện các góc bên trong. Thêm một Chu trình như vậy giúp tránh quá tải công cụ trong các khu vực góc trước khi hoàn thành. Dao phay cầu Ø6 mm (0,2344 in) được sử dụng với công cụ Tham chiếu Ø12 mm (0,4844 in) để xác định vật liệu còn lại cần gia công. Dung sai gia công 0,1 mm (0,004 in) vẫn còn trên các bề mặt cho các Chu trình hoàn thiện HSM hơn nữa.
• Hoàn thiện tuyến tính (HSM_Lin_target_1)
Chu trình gia công tuyến tính HSM này xác định hoàn thiện một chi tiết. Dao phay cầu Ø6 mm (0,2344 in) được sử dụng với tùy chọn Fillet. Các ranh giới ràng buộc được tạo thủ công để giới hạn đường đi dao đến khu vực lõi.
• Kết hợp hoàn thiện các khu vực dốc và nông (HSM_COMBINE_CZ_Lin_target)
Chu trình gia công kết hợp HSM này xác định hoàn thiện Constant Z của các khu vực dốc (từ 35 ° đến 90 °) và hoàn thiện tuyến tính của các khu vực nông (từ 0 ° đến 38 °) theo các ranh giới ràng buộc được tạo thủ công trong Chu trình trước đó. Dao phay cầu Ø6 mm (0,2344 in) được sử dụng với tùy chọn Fillet và đường ăn dao tuyến tính được xác định bởi góc 90 °.
• Gia công tinh các góc (HSM_RM_target_1)
Chu trình gia công HSM Rest này xác định hoàn thiện các khu vực góc bên trong. Dao phay cầu Ø4 mm (0,1563 in) được sử dụng với công cụ Tham chiếu Ø8,2 mm (0,228 in) để xác định vật liệu còn lại cần gia công.
• Gia công vùng lõm (HSM_CS_target)
Chu trình liên tục bước HSM 3D này xác định hoàn thiện hai khu vực lõm xuống một độ sâu nhất định. Dao phay cầu Ø4 mm (0,1563 in) được sử dụng với bước trên 0,05 mm (0,002 in) được chỉ định cho cả hai chiều ngang và dọc