Thực hành phay 2.5D solidcam 2020

Các chu trình trong ví dụ này minh họa việc sử dụng các công nghệ Phay 2.5D của SolidCAM để gia công chi tiết được hiển thị bên dưới. Gia công được thực hiện trên Máy CNC 5 trục trong hai thiết lập, sử dụng hai Hệ thống tọa độ SolidCAM.


• Gia công mặt trên (FM_facemill)
Thao tác Phay mặt này được xác định để gia công mặt trên của chi tiết chỉ trong một lần sử dụng dao phay mặt Ø100 mm (4 in).
• Gia công hốc (D_D_Tur1-1A; P_F2_Tur1-2A; P_F3_Tur1-2A)
Các chu trình này xác định gia công thô của các khu vực hốc trung tâm.
Trong chu trình Khoan, một lỗ được khoan bằng mũi khoan Ø10 mm (0,4083 in) sẽ được sử dụng để nhập công cụ an toàn trong các chu trình Pocket tiếp theo.
Sau đó, một dao phay thô Ø10 mm (0,4063 in) được sử dụng với chiến lược Đường viền để thực hiện gia công hốc.
• Gia công hình dạng bên ngoài (F_F_Tur1-2A; F_F1_Tur1-2A)
Các chu trình profile xác định gia công thô của hình dạng bên ngoài. Một dao phay thô Ø10 mm (0,4063 in) được sử dụng, để lại một lượng dư 0,2 mm (0,008 in) trên thành.
• Gia công khe (TBX_SOW_contour3)
Thao tác chu trình ToolBox này được xác định để tạo một khe mở rộng trong thành bên. Một đường chạy dao xoắn ốc có hiệu quả loại bỏ vật liệu bằng cách sử dụng toàn bộ chiều dài cắt của dao phay thô Ø10 mm (0,4063 in).
• Vét góc và hoàn tất gia công (F_F1_Tur1-3A; F_F1_Tur1-5A)
Các chu trình Profile này xác định gia công góc bên trong của các tab bên ngoài. Cả hai chu trình đều sử dụng dao phay thô Ø5 mm (0,2031 in) với tùy chọn Rest Material để chỉ loại bỏ vật liệu còn sót lại sau công cụ lớn hơn khỏi các chu trình trước đó. Trong chu trình thứ hai, công cụ hoàn thành các góc ở độ sâu đầy đủ.

Video hướng dẫn


• Gia công bán tinh và gia công tinh
Các chu trình profile này xác định gia công bán tinh và gia công tinh các bề mặt bên ngoài và bên trong bằng cách sử dụng các máy phay đầu khác nhau. Một dao ngón nhỏ hơn được sử dụng để hoàn thiện.
• Gia công vát (F_F7_Tur1-7A; F_F3_Tur1-7A; F_F8_Tur1-7A)
Các thao tác Profile này xác định việc gia công vát trên các cạnh của chi tiết bằng cách sử dụng mũi khoan vát 2 mm (0,0781 in).
• Gia công lỗ (D_D1_Tur1-7A – D_D4_Tur1-11A)
Các chu trình khoan này xác định khoan trung tâm và khoan các lỗ nằm trên tất cả các mặt của chi tiết.
• Gia công mặt và vát trên bề mặt thấp hơn
(FM_facemill2; F_contour4)
Trong cài đặt thứ hai, thao tác Phay mặt xác định gia công của bề mặt đáy của chi tiết và thao tác Profile được xác định để loại bỏ vật liệu dư thừa xung quanh các cạnh ở phía dưới của chi tiết.