Tìm hiểu chỉ số giá xây dựng và tổng thầu xây dựng

Nhiều bạn thắc mắc không hiểu khái niệm của tổng thầuchỉ số giá trong xây dựng là gì?Và trong đó bao gồm những gì, đóng vai trò như thế nào trong xây dựng.

chisoxaydung

Trước hết là về tổng thầu xây dựng: là quá trình nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận công trình xây dựng.Tổng thầu gồm có tổng thầu thiết kế xây dựng, thi công xây dựng; thiết kế,cung ứng vật tư thiết bị công nghệ; lập dự án đầu tư xây dựng công trình..

Chỉ số giá xây dựng:

–          Phản ứng mức độ biến động tăng hoặc giảm của giá xây dựng công trình qua các thời kỳ, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm giữa giá xây dựng tại thời điểm với giá xây dựng được chọn làm thời điểm gốc .

–          Chỉ số giá xây dựng được phần loại theo vùng và theo loại công trình như  công trình dân dụng,công nghiệp , giao thông, thủy lợi…

–          Chỉ số giá xây dựng công trình

–          Chỉ số giá xây dựng theo yếu tổ chi phí .

Có thể nói vai trò của chỉ số giá xây dựng rất quan trọng nó như một công cụ để nhận biết xu hướng và định hướng thị trường xây dựng, xác định và điều chỉnh chỉ tiêu mức đầu tư, chi phí xây dựng, giá hợp đồng và quy đổi vốn.