Tìm hiểu hệ siêu tĩnh trong xây dựng

Hệ siêu tĩnh là hệ không thể xác định được phản lực tại chỗ liên kết nhờ các phương pháp cân bằng tĩnh học hoặc xác định nội lực bằng phương pháp mặt cắt.

Chúng ta có thể tính hệ siêu tĩnh theo nhiều cách:

-Đối với trường hợp nén siêu tĩnh:

+Xác định bậc siêu tĩnh

+Viết các phương trình cân bằng tĩnh học

+Lập phương trình phụ, số phương trình phụ độc lập cần thiết bằng số bậc siêu tĩnh

+ Giải hệ phương trình ta tìm được  nội lực ở các bộ phận của hệ.

+Tiếp tục tính theo yêu cầu bài toán.

-Tiếp theo tính độ thay đổi chiều dài do nhiệt độ