Tìm hiểu Vật liệu xây dựng và phân loại

Trong xây dựng vật liệu đóng vai trò rất quan trọng noa là một trong những yếu tố quyết định chất lượng của công trình cũng như chi phí phải đầu tư cho một công trình xây dựng.Nếu tính riêng về chi phí thì vật liệu xây dựng chiếm khoảng 70-80% tổng giá thành xây dựng của một công trình hoàn thiện.

Nếu ai làm trong ngành xây dựng chắc hẳn sẽ nắm rõ được vai trò tất yếu của vật liệu xây dựng đối với  ngành xây dựng, và điều quan trọng hơn hết trong tính toán xây dựng sao cho có chất lượng cũng như giá cả chi phí hợ lý nhằm đem lại giá trị kinh tế thì việc phân loại vật liệu xây dựng là điều vô cùng cần thiết.

Vật liệu xây dựng được phân loại thành:

-Theo bản chất ta có:

+Vật liệu cô cơ: là các vật liệu thiên nhiên , các loại vật liệu nung , đá nhân tạo.

+Vật liệu hữu cơ : gỗ, tre, nhựa, chất dẻo..

+Vật liệu kim loại: sản phẩm từ sắt, thép, gang..

-Theo nguồn gôc ta có:

+Vtậ liệu đá nhân tạo: vật liệu đá nhân tạo không nung và vật liệu đá nhân tạo nung