Tính chống cháy, tính chịu nhiệt của vật liệu xây dựng

Khi chọn sử dụng vật liệu xây dựng vào tùy mục đích khác nhau bạn cần phải nắm được tính chất của vật liệu xây dựng, đặc biệt một trong những tính chất quan trọng là tính chống cháy và tính chịu nhiệt cảu vật lieu, điều này là rất quan trọng.

-Tính chịu nhiệt là khả năng chịu tác động của nhiệt độ cao trong thời gian dài mà vẫn giữ được nguyên vẹn của vật liệu.

+Có thể phân loại mức độ chịu nhiệt của vật liệu ở các nhiệt độ khác nhau:

*Vật liệu chịu nhiệt kém:dưới 1350 độ C

*Vật liệu chịu nhiệt cỡ trung: 1350-1580

*Vật liệu chịu nhiệt tốt:>1580

-Tính chống cháy là khả năng vật liệu chịu tác động trực tiếp của lửa trong một thời gian cố định mà không bị phá hoại.Căn cứ vào mức độ chống cháy ta có:

+Vật liệu dễ cháy

+Vật liệu khó cháy

+Vật liệu không chạy mà bị biến dạng.

+Vật liệu không cháy, không bị biến dạng.