Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo đinh tán mũ chỏm cầu – Lệnh Plain Rivet

Gọi lệnh Plain Rivet bằng cách sau:

plainrivet1

 

Command: AmPlRivet2D ¿

=> Xuất hiện hộp thoại Select a Plain Rivet.

Chọn dạng tiêu chuẩn đinh tán.

plainrivet2

 

chọn hình chiếu đứng/ hình chiếu cạnh

 

plainrivet3

  • Xuất hiện dòng nhắc.

Specify insertion point:

–                     Chọn một điểm để chỉ định điểm chèn P1

Specify hole length:

–                      (Nhập giá trị chiều dài đinh hoặc chỉ định bằng chuột P2)

Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter ta chọn đường kính đinh tán

=> Finish

 

plainrivet4

Sau khi chèn đinh tán vào 2 tấm ghép, chi tiết có thể có dạng như sau:plainrivet5