Tự học autocad mechanical 2014_21.Các đối tượng vẽ 2D

Thành phần cơ bản nhất (nhỏ nhất) trong bản vẽ AutoCAD Mechanical được gọi là đối tượng (object hoặc entity), ví dụ một đối tượng có thể là đoạn thẳng (line), cung tròn (arc)… vẽ hình nhật bằng lệnh Line gồm bốn đối tượng.

Các lệnh vẽ (Draw Commands) tạo nên các đối tượng. Thông thường tên lệnh vẽ trùng tên với đối tượng mà nó tạo nên (tiếng Anh). Trong AutoCAD Mechanical các đối tượng được tạo có thể là các đối tượng sau:

–                     Các đối tượng đơn bao gồm: point (điểm), line, arc, circle.

–                     Các đối tượng phức là 1 hình gồm có: Ellipse (đường elip), Polygon (đa giác đều), Pline (đa tuyến), Donut (hình vành khăn), Spline, Xline, Mline, Các đối tượng phức được cấu tạo từ một hoặc nhiều phân đoạn (segment) và liên kết chúng thành một đối tượng duy nhất. Phân đoạn trong đối tượng phức có thể là đoạn thẳng hoặc cung tròn.

–                     Các chi tiết tiêu chuẩn (standard part): Ngoài việc tạo các chi tiết bất  kì, trong phần mềm AutoCAD Mechanical ta còn có thể tạo các chi tiết tiêu chuẩn thông minh theo tham số như: chi tiết trục, bánh răng, bánh đai, bánh xích, bulông, vít, đai ốc, vòng đệm, chốt, đinh tán, vòng chặn, phớt chắn đầu, ổ lăn, các thép định hình tiêu chuẩn…