Tự học autocad mechanical 2014_27.Chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau – Lệnh Devide

Dùng để chia các đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn… thành nhiều đoạn bằng nhau. Tại vị trí các điểm chia, AutoCAD Mechanical sẽ vẽ các điểm và các điểm này có thể truy bắt bằng lựa chọn Node trong phương thức truy bắt điểm (OSNAP)

Gọi lệnh Divide bằng các cách sau:

devide1

 

Sau khi gọi lệnh Devide, chương trình yêu cầu ta chọn đối tượng(đối tượng này có thể là đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, spline, polyline, ellipse…) và sau đó là nhập số phân đoạn cần chia.

 

devide2

Command: DIV ¿

Select object to divide:

–                               Chọn đối tượng cần chia

Enter the number of segments or [Block]:

–                               Nhập số phân đoạn cần chia (sau khi nhập số phân đoạn cần chia, AutoCAD Mechanical sẽ thực hiện ngay việc chia đối tượng).