Tự học autocad mechanical 2014_36.Vát mép các cạnh – Lệnh Chamfer

Lệnh Chamfer giúp ta tạo một đường vát góc tại điểm giao nhau của 2 đoạn thẳng hoặc tại các đỉnh đa tuyến có hai phân đoạn là hai đoạn thẳng

Gọi lệnh Chamfer bằng các cách sau:

 

mepchamper1

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình thực hiện lệnh Chamfer, nếu khoảng cách cạnh vát không phù hợp ta phải dùng tùy chọn Setup, khi đó xuất hiện hộp thoại Chamfer cho phép thiết lập các lựa chọn của lệnh Chamfer.

Command: CHA ¿

CHA (Distances method) (Dimension mode) (Trim mode) Current chamfer setting=2.5,2.5

Select first object or [Polyline/Setup/add Dimension]: <Setup>

–                     Chọn đối tượng là cạnh vát thứ nhất hoặc Enter để xuất hiện hộp thoại Chamfer

Select second object

–                     Chọn đối tượng là cạnh vát thứ hai.

 

mepchamper2

  1. Hiệu chỉnh khoảng cách vát cạnh đầu.
  2. Lựa chọn cho phép vát theo khoảng cách cạnh hai và nhập khoảng cách vát.
  3. Lựa chọn cho phép vát theo góc và nhập góc vát.
  4. Lựa chọn cho phép hoặc không cho phép vát bỏ các cạnh thừa.
  5. Lựa chọn cho phép hoặc không cho phép ghi kích thước rên cạnh vát

v Chamfer theo góc:mepchamper3