Tự học autocad mechanical 2014_37.Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn – Lệnh Fillet

Lệnh Fillet giúp ta vẽ nối tiếp hai đoạn thẳng (hoặc đoạn thẳng với cung tròn hoặc cả hai đều là cung tròn) bởi một cung tròn theo bán kính mà ta định sẵn, nghĩa là tạo góc lượn hoặc bo tròn hai đối tượng.

Gọi lệnh Filet bằng các cách sau:cungtronlet1

Trong quá trình thực hiện lệnh Fillet, nếu bán kính R không phù hợp ta phải dùng tùy chọn Setup, khi đó xuất hiện hộp thoại Fillet cho phép thiết lập các lựa chọn của lệnh Fillet

Command: F ¿

F (Dimension mode: OFF) (Trim mode) Current fillet Radius = 2.5 Select first object or [Polyline/Setup/add Dimension]: <Setup>

–                Chọn đối tượng 1 tiếp tuyến với cung tròn hoặc Enter để xuất hiện hộp thoại Fillet

Select second object or < Re turn for polyline>:

–                Chọn đối tượng 2 tiếp tuyến với cung tròn.

Hộp thoại Filet:

cungtronlet2

  1. Hiệu chỉnh bàn kính cung
  2. Lựa chọn cho phép hoặc không cho phép vát bỏ các cạnh thừa.
  3. Lựa chọn cho phép hoặc không cho phép ghi kích thước rên cung R

 

Fillet với Trim Geometry

cungtronlet3