Tự học autocad mechanical 2014_6.các lệnh export, recover

Lệnh Export (xuất bản vẽ sang định dạng khác)

Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

  • Từ Application menu                => Chọn Export
  • Từ Menu bar                             => Chọn File/ Export…

Lệnh này cho phép xuất bản vẽ với các phần mở rộng khác nhau. Nhờ lệnh này ta có thể trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.

Lệnh Recover (phục hồi file bị lỗi)

Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

  • Từ Application menu =>  Chọn Drawing Utilities/Recover…
  • Từ Menu bar => Chọn File/ Drawing Utilities/ Recover

Khi thực hiện lệnh Recover xuất hiện hộp thoại Select file. Chọn các file cần phục hồi và nhấn nút OK.