Tự học autocad mechanical 2014_9.Thiết lập các lựa chọn cơ khí Lệnh Options

lenhpont1

Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

  • Application menu => chọn Opptions
  •  Từ menu Bar => Chọn Tools/ Opptions

Để thiết lập các mặc định trong bản vẽ mẫu khi làm việc trên AutoCAD Mechanical ta sử dụng lệnh Options sẽ xuất hiện hộp thoại Options, trên hộp thoại này ta chọn các thiết lập cho bản vẽ mẫu.


Trang AM: Standard

 

lenhpont2

 

 

  1. Ta chọn bản vẽ mẫu mặc định bằng cách nhập vào ô soạn thảo Default standard template hoặc chọn vào nút Browse… để chọn bản vẽ mẫu trên hộp thoại Open.

lenhpont3

 

 

  1. Để gán tiêu chuẩn, đơn vị và tỷ lệ cho bản vẽ thì tại box Standard và Scale chỉ định các thông số:

–             Standard: ISO                        (chọn tiêu chuẩn ISO)

–             Measurement: Metric             (chọn đơn vị theo hệ mét)

–             Model scale: 1:1                     (chọn tỷ lệ 1:1)

  1. Để thay đổi các thiết lập cơ bản, tại ô Standard elements ta nhấp đúp vào tên hoặc biểu tượng của đối tượng cần thay đổi, khi đó sẽ hiển thị các hộp thoại tương ứng.

Dỉmention               Thay đổi  tiêu chuẩn   cũng  như    cách   ghi     kích thước

Drawing Sheet        Thay đổi khổ giấy

Detail view, Center Thay đổi cách ghi hình trích, dấu tâm… Line,..