Tự học Inventor 2014_Các công cụ hiệu chỉnh bản vẽ chi tiết

Lệnh Section View.

Lệnh Section cho chép chúng ta tạo ra hình cắt, mặt cắt từ một hình chiếu nào đó trên bản vẽ.

Trên bản vẽ chúng ta có 3 hình chiếu cơ bản sau đây.

insoivt5

            Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Section  trên thanh công cụ.

Di chuyển con trỏ chuột về lại màn hình đồ họa, vẽ một đường thẳng trên hình chiếu như hình sau đây.

insoivt6

            Sau đó, kéo sang một hướng nhất định để xác định hướng cắt, nhấp Continue để tiếp tục quá trình.

insoivt7

            Xuất hiện hộp thoại Section View, chúng ta thiết lập như trong hình.

insoivt8

Xác định vị trí cho mặt cắt và nhấp chọn OK.

insoivt9

 Lệnh Detail View

Lệnh Detail cho chép chúng ta tạo ra hình cắt, mặt cắt từ một hình chiếu nào đó trên bản vẽ.

Trên bản vẽ chúng ta có 3 hình chiếu cơ bản sau đây:

insoivt10

            Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Detail   trên thanh công cụ.

Di chuyển con trỏ chuột về lại màn hình đồ họa, nhấp chuột bất kỳ để xuất hiện hộp thoại Detail View. Tùy chỉnh hộp thoại như hình dưới đây.

insoivt11

            Về tại bản vẽ tạo một đường tròn bao quanh vị trí cần trích.

insoivt12

            Sau đó, nhấp chuột để xác định vị trí cho hình trích, kết quả sẽ được như hình sau đây.

insoivt13

 Tự học Inventor 2014_Lệnh Break View

Lệnh Break cho chép chúng ta tạo ra hình chiếu được rút gọn từ một hình chiếu qáu dài để biểu diễn trên bản vẽ.

insoivt14

            Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Break  trên thanh công cụ. Nhấp chọn vào hình chiếu trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Break.

insoivt15

            Tùy chỉnh các thông số trong hộp thoại, sau đó chọn 2 vị trí để làm vị trí cắt như hình.

insoivt16

Kết quả sau khi thực hiện lệnh sẽ, hình chiếu cả chúng ta sẽ có dạng như sau.

insoivt17

 Tự học Inventor 2014Ghi chữ – Text

Lệnh Text cho chép chúng ta tạo ra các ghi chú trên bản vẽ chi tiết. Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Text  trên thanh công cụ.

Nhấp chọn một vị trí bất kỳ trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Format Text.

insoivt18

            Ở hộp thoại soạn thảo này có đầy đủ các chức năng cơ bản để chúng ta thể hiện ghi chứ trên bản vẽ theo ý muốn.

Sau khi nhập nội dung xong, nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh.