Tự học Inventor 2014_Đưa chi tiết vào môi trường Drawing

Để đưa chi tiết vào môi trường bản vẽ chi tiết, chúng ta nhấp chọn vào lệnh   trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại Drawing View.

mtruognivt1

            Nhấp chọn vào nút Brower ở phần File để tìm đường dẫn đến chi tiết cần tạo bản vẽ chi tiết. Nhấp chọn Open để mở chi tiết này trong môi trường Drawing.

mtruognivt2

Lúc này ở hộp thoại Drawing View sẽ xuất hiện các tùy chọn như sau.

mtruognivt3

            Phần Orientation: định hướng hình chiếu chính là hình chiếu mở mặt nào của chi tiết.

View/ Scale Label: tùy chỉnh tỉ lệ, góc chiếu. Chọnmtruognivt5

            Style: tùy chỉnh chế độ xem hình chiếu.

Nhấp chọn OK để xác nhận và trở về màn hình đồ họa. Chúng ta nhấp chuột vào điểm bất kì trên trang giấy để xác định vị trí của hình chiếu đầu tiên.

mtruognivt4