Tự học Inventor 2014_Ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ chi tiết

Ghi kích thước

Lệnh Dimension  : Để ghi kích thước cho bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Dimension trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Nhấp chọn vào các vị trí cần tạo kích thước, sau đó kéo về hướng và nhấp chọn vị trí đặt kích thước.

kichthuocivt1

            Xuất hiện hộp thoại Edit Dimension, chúng ta có thể chỉnh sửa giá trị, thông số về kích thước. Sau đó nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.

kichthuocivt2

            Lệnh Baseline  : Để ghi kích thước cho nhiều đối tượng cùng lúc trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Baseline trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó, trên bản vẽ chúng ta bao chọn tất cả các đối tượng cần tạo kích thước như sau.

kichthuocivt3

            Lệnh Chain  : Để ghi chuỗi kích thước trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Chain trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó, trên bản vẽ chúng ta bao chọn tất cả các đối tượng cần tạo kích thước như sau.

kichthuocivt4

            Nhấp chọn Continue để tiếp tục.

kichthuocivt5

            Lệnh Hole and Thread : Để ghi kích thước cho các đối tượng là lỗ khoan, lỗ ren hay các lỗ liêu chuẩn khác trong bản vẽ, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Hole and Thread trong tab Annotate trên thanh công cụ.

Sau đó nhấp chọn vào các lỗ cần tạo kích thước, kéo ra và đặt vị trí cho các kích thước này như hình sau.

kichthuocivt6

Để chỉnh sửa kích thước nào đó, nhấp chuột phải và chọn vào lệnh Edit Hole Note.

kichthuocivt7

            Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Edit Hole Note, chúng ta sẽ tùy chỉnh ở trong hộp thoại này theo ý muốn.

kichthuocivt8

            Nhấp chọn OK sau khi đã hoàn thành việc chỉnh sửa.

Ghi dung sai

Trong Inventor, chúng ta có rất nhiều công cụ và lệnh để thể hiện dung sai kích thước và hình học cho bản vẽ chi tiết.

kichthuocivt9

            Lệnh Surface  : Nhấp chọn lệnh trên thanh công cụ. Sau đó di chuyển con trỏ chuột về bản vẽ, nhấp chọn vị trí cần ghi dung sai.

kichthuocivt10

            Nhấp chọn Continue để tiếp tục, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Surface Texture.

Chúng ta nhập các thông số tương ứng vào các vị trí của ký hiệu dung sai, sau đó nhấp OK để xác nhận.

kichthuocivt11

Lệnh Welding  : Nhấp chọn lệnh trên thanh công cụ. Sau đó di chuyển con trỏ chuột về bản vẽ, nhấp chọn vị trí cần ghi dung sai.

kichthuocivt12

            Nhấp chọn Continue để tiếp tục, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Welding Symbol.

Chúng ta nhập các thông số tương ứng vào các vị trí của ký hiệu dung sai, sau đó nhấp OK để xác nhận.

kichthuocivt13

            Lệnh Datum  : Nhấp chọn lệnh trên thanh công cụ. Sau đó di chuyển con trỏ chuột về bản vẽ, nhấp chọn vị trí cần ghi dung sai.

kichthuocivt14

Nhấp chọn Continue để tiếp tục, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Datum Target.

Chúng ta nhập các thông số tương ứng vào các vị trí của ký hiệu dung sai, sau đó nhấp OK để xác nhận.

kichthuocivt15

            Những công cụ, lệnh ghi dung sai còn lại cũng thực hiện tương tự như những bước trên.