Tự học Inventor 2014_Lệnh Hole

Lệnh này được dùng để tạo lỗ các loại trên chi tiết: lỗ khoan, lỗ cạn, lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ ren,..v..v..

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta phải có một chi tiết có sẵn, ví dụ trong phần này là chi tiết sau đây.

holeivt1

Xác định vị trí cần tạo lỗ, cách thông dụng nhất là tạo một Sketch có chứa các điểm làm tâm lỗ như sau.

holeivt2

Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Hole  , lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Hole với nhũng tùy chọn sau đây.

 holeivt3

Placement: Chọn From Sketch cho phép phần mềm tự động nhận Sketch hiện hành và xác định vị trí tạo lỗ.

Centers: Nhấp chọn tâm lỗ trên chi tiết.

Bên phải là các dạng lỗ có sẵn trong phần mềm và thông số lỗ.

Termination: Chiều sâu lỗ.

Drill Point: Hình dạng lỗ khoan.

Chúng ta thiết lập hộp thoại như hình sau.

holeivt4

Nhấp chọn OK, lúc này bên màn hình đồ họa chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau.holeivt5