Tự học Inventor 2014_Lệnh Loft

Lệnh Loft được dùng để tạo khối 3D bằng việc quét qua các biên dạng nằm trên các mặt phẳng song song với nhau.

Trước hết, chúng ta phải tạo hai Sketch có dạng như sau.

loft1

Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào lệnh Loft   trên thanh công cụ. Lúc này hộp thoại Loft sẽ xuất hiện.

loft2

Trong tab Curves, nhấp chọn vào trong mục Sections để bắt đầu chọn đói tượng.

loft3

Di chuyển sang màn hình đồ họa, nhấp chọn vào các đối tượng sau đây.

loft4

Chuyển sang tab Conditions.

Tùy chỉnh ở Sketch 1 với các thông số trên hình, trên màn hình đồ họa chi tiết sẽ thay đổi tương ứng như sau.

loft5

Để Sketch trở về mặc định, tùy chỉnh ở Sketch 2 với các thông số trên hình, trên màn hình đồ họa chi tiết sẽ thay đổi tương ứng như sau.

loft6

Thay đổi các thông số này cho đến khi phù hợp với nhu cầu, sau đó nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.

Ở ví dụ khác, chúng ta có các sketch như sau.

loft7

Nhấp chọn vào lệnh Loft   trên thanh công cụ. Lúc này hộp thoại Loft sẽ xuất hiện.

Chọn vào các Sketch theo thứ tự sau đây.loft8


Bên phần Rails, nhấp chọn vào 3D Sketch như hình, lúc này chi tiết của chúng ta sẽ thay đổi bằng việc chạy theo đường dẫn như hình sau.

loft9

Nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh.loft10