Tự học Inventor 2014_Lệnh Revolve Cut

Giống như Extrude Cut, lệnh này là cũng một trong những tùy chọn sẽ xuất hiện trong hộp thoại Revolve khi chúng ta sử dụng lệnh Extrude trên một khối 3D đã có sẵn.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ tạo thêm một Sketch có dạng như sau.

volve1

Thực hiện lệnh Revolve, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Revolve, chọn vào biên dạng và trục xoay trên Sketch vừa tạo.

Bây giờ qua hộp thoại  Extrude sẽ xuất hiện thêm hai tùy chọn đó là: Cut và Intersect.

Ở tùy chọn Cut  – tương ứng với lệnh Revolve Cut, tùy chọn cho phép chúng ta lấy bớt lượng vật liệu từ một khối 3D.

Nhấp chọn vào tùy chọn và tùy chỉnh các thông số giống lệnh Revolve, kết quả sẽ được như hình sau.

volve2

Ở tùy chọn Intersect  – tương ứng với lệnh Revolve Intersect, tùy chọn cho phép chúng ta giữ lại phần giao của hai Feature Revolve này.