Tự học Inventor 2014_Lệnh Rib

Lệnh Rib được dùng để tạo gân tăng cứng cho các chi tiết 3D.

Trước hết, chúng ta phải tạo đường dẫn cho gân tăng cứng của chi tiết như hình sau.

 rinivt2

Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào lệnh Ribrinivt3  trên thanh công cụ.

Lúc này hộp thoại Rib sẽ xuất hiện.

rinivt4

Nhấp chọn vào nút Select ở mục Profile để chọn đường dẫn cho gân tăng cứng. Chọn như hình sau.

rinivt5

Chọn vào chức năng Parallel to sketch plane.

rinivt14

Lúc này chi tiết trên màn hình đồ họa sẽ có dạng như sau.

rinivt8

Nhập giá trị 0.25 vào trong phần Thickness để tạo bề dày cho gân.

rinivt9

Mục phía dưới có 2 tùy chọn cho chúng ta được thể hiện như sau.
rinivt10: To Next . Với tùy chọn này, Gân tăng cứng sẽ tiếp xúc toàn bộ với cả hai bề mặt như hình.

rinivt11 

 rinivt12: Finite . Với tùy chọn này, gân tăng cứng sẽ  thêm một thông số khoảng cách giữa gân cho đến giao tuyến của hai mặt phẳng như hình sau.

rinivt13rinivt15

Nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh

rinivt16