Tự học Inventor 2014_Lệnh Shell

Lệnh này cho phép chúng ta làm rỗng một khối chi tiết đặc với bề dày bất kỳ. Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào biểu tượng lệnh Shell  trên thanh công cụ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Shell.

ivtshell1

Ở mục Remove Faces: nhấp chọn vào bề mặt bị loại bỏ để hình thành chi tiết rỗng.

ivtshell2

Trở về hộp thoại Shell, nhập bề dày cho thành ở phần Thickness. Nhấp OK để xem kết quả của bước lệnh này.

ivtshell3

Chỉnh sửa lệnh Shell. Nhấp chọn vào  để xuất hiện phần Unique face thickness.

ivtshell4

Trên màn hình đồ họa, nhấp chọn vào các đối tượng như hình.

ivtshell5

Tùy chỉnh phần Thickness thành 1.5mm

ivtshell6

Tiếp tục chọn các bề mặt như hình.

ivtshell7

Tùy chỉnh phần Thickness thành 2mm.

ivtshell8

Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại. Lúc này chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như hình sau.

ivtshell9

Quay trở lại để chỉnh sửa Shell bằng cách nhấp đúp vào Features Shell trên cây Features Manager. Lúc này sẽ xuất hiện lại hộp thoại Shell.

ivtshell10

 

Bỏ tích ở mục Automatic Face Chain, chọn vào các Sketch như hình sau.

ivtshell11

Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại. Lúc này chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau.ivtshell12