Tự học Inventor 2014_Lệnh Sweep

Lệnh Sweep được dùng để tạo khối 3D bằng việc cho một biên dạng kính chạy theo một đường dẫn nào đó.

Trước hết, chúng ta phải tạo hai Sketch có dạng như sau, nhưng chú ý rằng hai sketch này phải nằm trên hai mặt phẳng không trùng hay song song nhau.

weep1

Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào lệnh Sweep   trên thanh công cụ.

Lúc này hộp thoại Sweep sẽ xuất hiện.

weep2

Nhấp chọn vào nút Select ở phần Profile  để chọn biên dạng chạy.

Nhấp chọn vào nút Select ở phần Path  để chọn đường dẫn.

Lúc này trên màn hình đồ họa, chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau.

weep3

Trong phần Orientation.

Chọn vào Path, chi tiết của chúng ta sẽ có biên dạng chạy vuông góc theo đường dẫn tại mỗi vị trí.

weep4

Chọn vào Parallel, chi tiết của chúng ta sẽ có biên dạng giữ nguyên chạy theo đường dẫn tại mỗi vị trí, các biên dạng tại mỗi vị trí đều song song với nhau.

weep5

Ở đây chúng ta chọn vào Path trong Orientation, vào nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh. Lúc này chi tiết của chúng ta sẽ có dạng như sau.

weep6

Chỉnh sửa lại Feature Sweep này, chúng ta chỉnh lại phần Taper như sau.

weep7

Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại. Chi tiết sẽ có dạng như sau.weep9

Ở ví dụ khác, ta có biên dạng và đường dẫn như hình sau.

weep10

Để sử dụng lệnh này, nhấp chọn vào lệnh Sweep   trên thanh công cụ. Lúc này hộp thoại Sweep sẽ xuất hiện

Nhấp chọn vào nút Select ở phần Profile  để chọn biên dạng chạy.

Nhấp chọn vào nút Select ở phần Path  để chọn đường dẫn. Ở đây là đường thẳng như hình.

weep11

 

Chọn vào Path & Guide Rail.

weep12

 weep13

Nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh.

weep14