Video thiết kế bằng tham số với Autocad Mechanical

AutoCAD-mechanical
AutoCAD-mechanical

Thiết kế tham số với Autocad Mechanical

Các thông số thiết kế ( độ dài và góc) có thể thay đổi bất cứ lúc nào

Các phương pháp này cho phép ta tạo được mối quan hệ ràng buộc giữa các thông số lẫn nhau. Trong thiết kế thay vì phải vẽ chính xác ngay từ đầu, chúng ta phải bắt đầu phác thảo, sau đó mới chính xác hóa bằng cách gán kích thước và liên kết hình học cho đối tượng .

Công nghệ tham số hóa cho CAD có ưu điểm sau:

–          Nó tạo điều kiện cho người thiết kế hình thành và thể hiện ý tưởng thiết kế theo đúng quy luật tự nhiên của quá trình tư duy đó là phác thảo ý đồ đến chính các hóa mô hình mới được xuất các tài liệu thiết kế

–          Giúp quá trình thiết kế diễn ra linh hoạt mềm dẻo. Các sản phẩm thiết kế có thể sửa chữa được một cách dễ dàng nhanh chóng  trong bất kì giai đoạn nào

–          Dễ dàng kế thừa các thiết kế đã có thiết kế chính xác nhờ phương pháp này mà người dùng có thể tự xây dựng các thư viện

–          Giữ mối liên kết giữa mô hình và thiết kế

Nguồn tham khảo: www.me-cad.com

KHÓA HỌC AUTOCAD MECHANICAL

TÀI LIỆU AUTOCAD MECHANICAL